Investeer in de fiets - oproep aan de nieuwe regering

Tour de Force roept de nieuwe regering in Nederland op om te investeren in fietsveiligheid en doorfietsroutes....
Lees meer

Fix the Mix op landelijke wegen

Na het grote succes van Fix the mix binnen de bebouwde kom onderzocht Fietsberaad Vlaanderen wat de...
Lees meer

Studiedag Fix the Mix op landelijke wegen

0p 11 december stelde Fietsberaad Vlaanderen samen met TRIDÉE de aanpak gemengd verkeer op landelijke...
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Betere fietskwaliteit voor de Neerveldstraat in opwijk

In Opwijk sluit een overweg. Daarom wil de gemeente fietsers een kwalitatief alternatief bieden. TRIDÉE...
Lees meer

Betere fietsroutes in Elsene

TRIDÉE toetste gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid en leverde concrete verbetervoorstellen.
Lees meer

F4 fietssnelweg Gent-Antwerpen

Vorm geven aan de missing link op de fietssnelweg op het grondgebied van Zwijndrecht.
Lees meer

Verlichting voor fietscorridors in Luik

De agglomeratie Luik wil de goede keuzes maken voor verlichting op de toekomstige fietscorridors.
Lees meer

Beter stappen en fietsen in Hoeilaart

De gemeente Hoeilaart wil wandelen en fietsen op haar grondgebied veiliger en aantrekkelijker maken....
Lees meer

Advies fietssnelwegen in binnen- en buitenland

In 2019 adviseren we Rotterdam en het Zwitserse Winterthur.
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Fietscorridors in en rond Luik

Ontwerpconcepten voor fietscorridors
Lees meer

Veilige fietsinfrastructuur rond Zwitserse kruispunten

TRIDÉE werkte mee aan een handboek voor fietsinfrastructuur rond kruispunten in opdracht van het Zwitserse...
Lees meer

Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.
Lees meer

Kalmthout Franseweg

Hoe maken we een fietsroute over een bedrijventerrein goed fietsbaar?
Lees meer

Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Voor Fietsberaad Vlaanderen werkte TRIDÉE een advies uit voor fietsstraten en fietszones, met successfactoren...
Lees meer

Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen
Lees meer

Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten....
Lees meer

Advies snelfietsroutes Winterthur

Voor het Zwitserse Winterthur hebben we advies en ontwerp opgesteld voor snelfietsroutes
Lees meer

TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Minder snel autoverkeer, meer fietscomfort en veiligheid

TRIDÉE assisteert Dronten bij de uitvoering van hun gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, met focus...
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Uitbreiding fietsnetwerk Hoeksche Waard

TRIDÉE ondersteunde de vijf fusiegemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelde fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten....
Lees meer

Ontwerpadviezen fietsinfrastructuur

Op weg richting concrete resultaten op straat.
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Themabijeenkomsten fietsbeleid

Voor het Fietsberaad 50 keer bijeenkomsten over concrete fietskennis
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.