Fietsbaarheid in Elsene

TRIDÉE toetst gemeentelijke fietsroutes in Elsene op hun fietsbaarheid.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Rapport Fietsstraten en Fietszones

TRIDÉE werkte mee aan het rapport in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Fietscorridors in en rond Luik

Uitvoering van het stedelijk mobiliteitsplan
Lees meer

Advies fietssnelwegen in binnen- en buitenland

In 2019 adviseren we Rotterdam en het Zwitserse Winterthur.
Lees meer

Veilige fietsinfrastructuur rond Zwitserse kruispunten

TRIDÉE deelt internationale kennis
Lees meer

TRIDÉE maakt fietsplan Charleroi

Charleroi gaat voor een BYPAD Audit en fietsplan om het fietsbeleid richting te geven
Lees meer

Fietsveiligheid Eindhoven

Hoe doet Eindhoven het op vlak van fietsveiligheid?
Lees meer

Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.
Lees meer

Kalmthout Franseweg

Hoe maken we een fietsroute over een bedrijventerrein goed fietsbaar?
Lees meer

Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Fietsberaad Vlaanderen heeft TRIDÉE gevraagd voor een kort onderzoeksproject rond de actualisering van...
Lees meer

Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen
Lees meer

Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten....
Lees meer

Welke plek voor de speed pedelec?

Kort onderzoekstraject in opdracht van Fietsberaad Vlaanderen
Lees meer

Advies snelfietsroutes Winterthur

Voor het Zwitserse Winterthur hebben we advies en ontwerp opgesteld voor snelfietsroutes
Lees meer

TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen
Lees meer

De toekomst van het fietspad

Expert meeting van gemeenten, provincies, kennis- en belangenorganisaties.
Lees meer

Fietsrouteprogramma Rotterdam

Welke fietsrouteprojecten worden het eerst uitgevoerd?
Lees meer

Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers
Lees meer

Uitbreiding fietsnetwerk Hoeksche Waard

TRIDÉE ondersteunde de vijf fusiegemeenten van de Hoeksche Waard bij de uitbreiding van hun fietsnetwerk.
Lees meer

Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.
Lees meer

Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelt fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten....
Lees meer

Ontwerpadviezen fietsinfrastructuur

Op weg richting concrete resultaten op straat.
Lees meer

Oversteekongevallen fietsers en ontvlechting van netwerken

Toepasbare kennis over verkeersveiligheid voor fietsers.
Lees meer

Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard
Lees meer

Interlokale fietsverbindingen Amersfoort-Hoevelaken en –Soest

Snelfietsroutes avant la lettre
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Themabijeenkomsten fietsbeleid

Voor het Fietsberaad 50 keer bijeenkomsten over concrete fietskennis
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.