Studiedag Fix the Mix op landelijke wegen

0p 11 december stelde Fietsberaad Vlaanderen samen met TRIDÉE de aanpak gemengd verkeer op landelijke wegen voor, in een brede studiedag.

Meer over het project Fix the Mix op landelijke wegen. Het rapport met stappenplan vind u hier.

Op de studiedag stelt de Provincie Antwerpen ook de toolbox Samen veilig onderweg op landbouwwegen voor, eveneens samen met TRIDÉE ontwikkeld, meer hier.

De studiedag werd verder verrijkt met keynotesprekers en actoren, en inspiratie uit Nederland, voorgesteld door collega Koos Louwerse, met ruime ervaring in dit domein.

Hier vindt u het gedetailleerde programma van de studiedag.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.