Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.

Hoe richt je Erftoegangswegen met ook een verkeersfunctie (ETW-1) zo in dat de erfontsluitingsfunctie geen geweld wordt aangedaan en de weg zich duidelijk onderscheid van een gebiedsontsluitingsweg (GOW-80)? Door ervoor te zorgen dat de snelheid van het autoverkeer - de belangrijkste SPI (safety performance indicator) - wordt beperkt.
Samen met een breed samengestelde begeleidingsgroep kwamen we (naast onderbroken kantmarkering - herkenbaarheid) uit op een aantal essentiële ontwerpkenmerken:

  • Wegbreedte: 580 cm is het maximum (om snelheden te matigen en duidelijk onderscheid te maken met GOW die minstens 750 cm is).
  • Kruispuntregeling: in principe geen voorrangsregeling op kruispunten (remt de snelheid en is - naast aanwezigheid van erfaansluitingen - een essentieel onderscheid met GOW).
  • Rechtstanden en snelheidsremmers: liefst geen rechtstanden langer dan 1 km (hiertoe primair gebruik maken van kruispunten); waar nodig extra snelheidsremmers, sowieso bij kruispunten.
  • Attendering bij kruispunten en bochten: duidelijke attendering bij gevaarlijke bochten en bij alle kruispunten teneinde de voorrangssituatie duidelijk te maken en passeersnelheden overal onder 40 km/h te krijgen.

Het eindrapport is openbaar maar niet vindbaar op een website (project 2003).


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

ETW

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.