Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.

Hoe richt je Erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie (ETW-1) zo in dat de erfontsluitingsfunctie geen geweld wordt aangedaan en de weg zich duidelijk onderscheid van een gebiedsontsluitingsweg (GOW-80)? Door ervoor te zorgen dat de snelheid van het autoverkeer - de belangrijkste SPI (safety performance indicator) - wordt beperkt. Samen met een breed samengestelde begeleidingsgroep kwamen we (naast onderbroken kantmarkering - herkenbaarheid) uit op een aantal essentiële ontwerpkenmerken:
• Wegbreedte: 580 cm is het maximum (om snelheden te matigen en duidelijk onderscheid te maken met GOW die minstens 750 cm is).
• Kruispuntregeling: in principe geen voorrangsregeling op kruispunten (remt de snelheid en is - naast aanwezigheid van erfaansluitingen - een essentieel onderscheid met GOW).
• Rechtstanden en snelheidsremmers: liefst geen rechtstanden langer dan 1 km (hiertoe primair gebruik maken van kruispunten); waar nodig extra snelheidsremmers, sowieso bij kruispunten.
• Attendering bij kruispunten en bochten: duidelijke attendering bij gevaarlijke bochten en bij alle kruispunten teneinde de voorrangssituatie duidelijk te maken en passeersnelheden overal onder 40 km/h te krijgen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid verkeer en leefomgeving Nederland


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.