Seniorproof wegontwerp

TRIDÉE werkt aan aanbevelingen rond wegontwerp voor oudere verkeersdeelnemers.

Het aandeel ouderen dat onderweg is neemt jaarlijks toe. Ouder worden heeft consequenties voor de rijvaardigheid. Of we nu willen of niet. Het wordt vaak lastiger om overzicht te hebben, beslissingen te nemen en snel te kunnen handelen. Zowel voor het Rijk (voor rijkswegen) als voor gemeenten (CROW), zijn er aanbevelingen voor wegontwerp waarmee oudere verkeersdeelnemers goed uit de voeten/banden kunnen. Voor provinciale wegen bestaat iets dergelijks niet. Het IPO heeft TRIDÉE daarom gevraagd om een aanbevelingen te doen rondom seniorproof wegontwerp van provinciale wegen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.