Vormtoets infrastructuur

Vormtoets van TRIDÉE nog altijd actueel om infrastructurele maatregelen te prioriteren

De provincie en de gemeenten in Zeeland gebruiken nog altijd de vormtoets die TRIDÉE in 2012 ontwikkelde om de kwaliteit van wegen en kruispunten in kaart te brengen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een artikel op de website Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030  somt de voordelen van de eenvoudige maar doeltreffende vormtoets nog eens op en zegt dat inmiddels de helft van de gemeenten in Zeeland de toets gebruikt bij het verkeersveiligheidsbeleid. Ook kleinere gemeenten, zonder ambtenaren met een verkeerskundige achtergrond, hebben er baat bij.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

Goes fietsstroken Buys Ballotstraat

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.