Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend

De provincie Fryslan had lange tijd het plan om de N381 tussen Drachten en de Drentse grens op te waarderen. Om dit mogelijk te maken was al in 2003 een zogenoemd milieueffectrapport (MER) opgesteld. Allerlei ontwikkelingen maakten dat in 2007 voor het gedeelte tussen Donkerbroek en Oosterwolde de MER/Tracéstudie heropend werd. Wij schreven deze nieuwe MER op basis van uitgevoerde onderzoeken per thema: verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem en water, levende natuur en technische uitvoerbaarheid. Bij de uitwerking van de MER werd ook de mening van de bevolking meegenomen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid burgerparticipatie verkeer & ruimte


Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.