Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend

De provincie Fryslan had lange tijd het plan om de N381 tussen Drachten en de Drentse grens op te waarderen. Om dit mogelijk te maken was al in 2003 een zogenoemd milieueffectrapport (MER) opgesteld. Allerlei ontwikkelingen maakten dat in 2007 voor het gedeelte tussen Donkerbroek en Oosterwolde de MER/Tracéstudie heropend werd. Wij schreven deze nieuwe MER op basis van uitgevoerde onderzoeken per thema: verkeer en vervoer, woon- en leefmilieu, landschap, cultuurhistorie, archeologie, bodem en water, levende natuur en technische uitvoerbaarheid. Bij de uitwerking van de MER werd ook de mening van de bevolking meegenomen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

IMGP7767n381natuurlijk

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu


Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.euGerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.