Amsterdam autoluw

TRIDÉE adviseert op het snijvlak van de verschillende duurzame modi en voor de Agenda Autoluw.

Onze adviesopdracht over fiets en verkeersveiligheid aan de gemeente Amsterdam loopt door en wordt uitgebreid. We adviseren Amsterdam sinds 2017 bij diverse projecten over de realisatie van de beleidsplannen fiets en verkeersveiligheid. Inmiddels doen we dat ook rond het thema voetganger. Dat betekent dat we de gemeente adviseren op het snijvlak van de verschillende duurzame modi. Handig voor de gemeente om dit in één hand te hebben en interessant voor ons om te zien hoe de gemeente omgaat met de fietser en de voetganger.

Amsterdam voert momenteel een ‘gesprek met de stad’ over de toekomstige Agenda Autoluw. In dit gesprek speelt fiets- en voetgangersbeleid uiteraard een belangrijke rol en komt onze expertise goed van pas. Ook rond de inrichting van straten, start van nieuwe fietsprojecten buiten het meerjarenplan en afstemming van het beleid met de vervoerregio en andere partners, speelt de expertise van TRIDÉE een grote rol.
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.