Verkeersveiligheid sites Lanxess in de Antwerpse haven

TRIDÉE is door Lanxess gevraagd om de verkeersveiligheid in kaart te brengen op twee sites in de Antwerpse haven.

Hierbij lag de focus op het functioneren van het interne verkeer. Het gaat dan vooral om de manier waarop werknemers te voet en met de fiets zich over de site verplaatsen en de mogelijke conflicten die dit oplevert met vrachtverkeer en bedrijfsvoertuigen. In overleg met veiligheids- en preventieadviseurs zijn knelpunten in kaart gebracht en is gebrainstormd over verbetermogelijkheden die rekening houden met de dynamiek op een bedrijventerrein. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

verkeer & ruimte veiligheid, economie, gezondheid verkeer en leefomgeving Vlaanderen


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Integrale ontwerpen: Samenwerken met stedenbouwkundige bureaus

Verkeersaspecten inbrengen in ruimtelijke ontwerpen
Lees meer

Mobiliteitstoets in Nederland

Programmaplan om een mobiliteitstoets op ruimtelijke plannen op te zetten
Lees meer

Fietsen, lopen en verblijven in Haags Transvaal

Uitwerking van een stedebouwkundig wijkplan naar een groene mobiliteitsvisie
Lees meer

Nieuw locatiebeleid na ABC?

Positiee evaluatie van het ABC-beleid, maar zonder vervolg
Lees meer

Evaluatie speelstraten Gent

Stad Gent vraagt aan TRIDÉE om het reglement, de procedure én het concept van speelstraten te evalueren.
Lees meer

Beeldkwaliteitsplan centrum Schoten

TRIDÉE ondersteunt Omgeving en The Middle Men bij de opmaak van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.