Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers

TRIDÉE heeft samen met SUUNTA in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een vademecum rond vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers opgesteld. Er bestaan allerlei richtlijnen voor het ontwerp van voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Het gaat om boogstralen, breedtes, hoogteverschillen,…. Uitgangspunt bij dergelijke richtlijnen is dat voetgangers en fietsers zich comfortabel en (verkeers)veilig kunnen verplaatsen. Vergevingsgezindheid gaat nog een stapje verder: infrastructuur moet zodanig zijn aangelegd dat voetgangers en fietsers die een fout maken, geen onnodig groot letsel oplopen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wijze waarop de ruimte naast de infrastructuur voor voetgangers en fietsers is vormgegeven of over obstakels op de route. Het vademecum vormt door haar invalshoek een belangrijke aanvulling op bestaande vademecums en handboeken.


Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid verkeer & ruimte fietsinfrastructuur


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.