Vergevingsgezinde infrastructuur

Op weg naar vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers

TRIDÉE heeft samen met SUUNTA in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid een vademecum rond vergevingsgezinde infrastructuur voor actieve weggebruikers opgesteld. Er bestaan allerlei richtlijnen voor het ontwerp van voorzieningen voor fietsers en voetgangers. Het gaat om boogstralen, breedtes, hoogteverschillen,…. Uitgangspunt bij dergelijke richtlijnen is dat voetgangers en fietsers zich comfortabel en (verkeers)veilig kunnen verplaatsen. Vergevingsgezindheid gaat nog een stapje verder: infrastructuur moet zodanig zijn aangelegd dat voetgangers en fietsers die een fout maken, geen onnodig groot letsel oplopen. Het gaat dan bijvoorbeeld over de wijze waarop de ruimte naast de infrastructuur voor voetgangers en fietsers is vormgegeven of over obstakels op de route. Het vademecum vormt door haar invalshoek een belangrijke aanvulling op bestaande vademecums en handboeken.
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.