Enkelvoudige fietsongevallen

TRIDÉE inventariseerde de kennis en aanpak van enkelvoudige fietsongevallen bij Nederlandse gemeenten.

In opdracht van kenniscentrum CROW interviewde TRIDÉE de (fiets)ambtenaar van dertig willekeurig gekozen gemeenten met grote verschillen in inwoneraantal. De interviews wezen uit dat er doorgaans weinig zicht is op enkelvoudige fietsongevallen.
Tweederde van de gemeenten weet niet hoeveel enkelvoudige ongevallen er plaatsvinden in hun gemeente, waar deze plaatsvinden, en wat de ernst ervan is. Dit komt grotendeels doordat veel enkelvoudige fietsongevallen niet worden gemeld. De oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen liggen volgens gemeenten voornamelijk bij de infrastructuur en/of het gedrag van de fietser.
Gemeenten treffen wel maatregelen om enkelvoudige ongevallen te voorkomen, zoals gladheidsbestrijding op hoofdroutes, het verwijderen of beter inleiden van obstakels zoals fietspaaltjes, het zorgen voor voldoende breedte op fietspaden (afhankelijk van de beschikbare ruimte).
Andere maatregelen voor het voorkomen van enkelvoudige ongevallen zijn minder bekend: bijvoorbeeld nieuwe ontwerpen toetsen aan eisen die enkelvoudige fietsongevallen kunnen voorkomen, zorgen voor vergevingsgezinde bermen en rechte stoepranden, het wegverloop beter waarneembaar maken (bijvoorbeeld door goede markering).
Uit de interviews blijkt dat meer dan de helft van de gemeenten vindt dat zij voldoende maatregelen treffen om enkelvoudige fietsongevallen te voorkomen – ook van gemeenten die volgens dit onderzoek nog niet veel maatregelen treffen. Minder dan een derde van de gemeenten vindt dat er onvoldoende maatregelen zijn getroffen. We zien in de resultaten geen duidelijk verschil tussen kleine en grote gemeenten, al treffen de kleinste gemeenten meer ad-hoc maatregelen als er klachten en ongevallen zijn.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur Nederland


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.