Coaching verkeersveiligheid #4

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen streeft ernaar om tegen 2030 geen verkeersslachtoffers meer te hebben. Dit vraagt een grote inspanning van iedereen. Daarom zet de provincie actief in op het ondersteunen van steden en gemeenten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid door het aanbieden van een begeleidingstraject in samenwerking met de Federale Diensten van de gouverneur, de VSV en OVK. In 2018, 2019 en 2020 deden al 36 gemeenten mee. In 2021 komen daar nog eens 7 gemeenten bij.

TRIDÉE coacht de deelnemende gemeenten bij het ontwikkelen van de concrete actieplannen. Samen met de – veelal kleinere en middelgrote – gemeenten maken we een analyse van het huidige verkeersveiligheidsbeleid en helpen we hen bij het opstellen van een verkeersveiligheidsplan op hun maat. Insteek is een inherent veilig verkeerssysteem voor iedereen: voor kinderen en ouderen, voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Hoe beter wegen zelfverklarend en leesbaar zijn, des te groter de kans dat weggebruikers zich veilig gedragen. En hoe meer rekening wordt gehouden met kwetsbare weggebruikers, des te kleiner de kans op ongevallen met ernstige afloop.

Werken aan verkeersveiligheid vergt kennis en inzicht en een brede aanpak. Daarom richten we ons op de wijze waarop het verkeersveiligheidsbeleid wordt vormgegeven, de wijze waarop educatie en communicatie zijn georganiseerd, het realiseren van veilige infrastructuur, een effectief handhavingsbeleid en ook monitoring en evaluatie komen aan bod. Samenwerking tussen verschillende beleidsterreinen en met verschillende maatschappelijke actoren staat centraal.


Thema's:

kennisoverdracht veiligheid, economie, gezondheid Vlaanderen


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Startmoment coaching verkeersveiligheid 2018

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.