Coaching verkeersveiligheid van lokale besturen

TRIDÉE begeleidde de afgelopen jaren meer dan veertig lokale besturen en achttien politiezones bij de evaluatie van het eigen verkeersveiligheidsbeleid en het opstellen van een actieplan

De provincie Antwerpen streeft ernaar om tegen 2030 geen verkeersslachtoffers meer te hebben. Dit vraagt een grote inspanning van iedereen. Daarom zet de provincie actief in op het ondersteunen van steden en gemeenten bij het verbeteren van de verkeersveiligheid door het aanbieden van een begeleidingstraject in samenwerking met de Federale Diensten van de gouverneur, de VSV en OVK.

In 2018, 2019, 2020 en 2021 begeleide TRIDÉE meer dan 40 gemeenten en 18 politiezones bij het ontwikkelen van concrete actieplannen. We hebben samen met de – veelal kleinere en middelgrote – gemeenten een analyse gemaakt van het verkeersveiligheidsbeleid en we hebben geholpen met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan op maat. Insteek was steeds een inherent veilig verkeerssysteem voor iedereen: van jong tot oud en voor alle vervoersmodi.

Werken aan verkeersveiligheid vergt kennis en inzicht en een brede aanpak. Daarom richtten we ons op de het vormgeven van verkeersveiligheidsbeleid, de organisatie van educatie en communicatie, de realisatie van veilige infrastructuur, een effectief handhavingsbeleid alsook monitoring en evaluatie. Daarbij werd steeds samenwerking gezocht met verschillende beleidsterreinen en maatschappelijke actoren.
Startmoment coaching verkeersveiligheid 2018

Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.