Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland

Met de opkomst van de speed-pedelec was er in 2014 behoefte bij Rijkswaterstaat om meer te weten over de gevolgen voor de veiligheid. Voor Nederland moest bepaald worden of de speed-pedelec op de rijbaan of op het fietspad thuis zou gaan horen. Zoals we nu weten, is besloten om het regime van bromfietsen te volgen. In 2014 verzamelden wij voor deze beslissing kennis uit Duitsland en Zwitserland. Het verbond van verzekeraars aldaar heeft veel informatie over verkeersongevallen die we gebruikten. Toch waren er ook daar nog te weinig pedelecs om echt goede uitspraken te kunnen doen. Het leek erop dat er weinig specifieke ongevallen met speed-pedelecs gebeurden, en dat er dus geen reden was om ze niet op de rijbaan toe te laten (waar ze immers in die landen sowieso meestal reden). Wel raadden we aan om de berijders te verplichten een helm te dragen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

1

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Fietsbeleid in Tsjechië

Langere tijd meehelpen in de eerste stapjes van een landelijk fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.