Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland

Met de opkomst van de speed-pedelec was er in 2014 behoefte bij Rijkswaterstaat om meer te weten over de gevolgen voor de veiligheid. Voor Nederland moest bepaald worden of de speed-pedelec op de rijbaan of op het fietspad thuis zou gaan horen. Zoals we nu weten, is besloten om het regime van bromfietsen te volgen. In 2014 verzamelden wij voor deze beslissing kennis uit Duitsland en Zwitserland. Het verbond van verzekeraars aldaar heeft veel informatie over verkeersongevallen die we gebruikten. Toch waren er ook daar nog te weinig pedelecs om echt goede uitspraken te kunnen doen. Het leek erop dat er weinig specifieke ongevallen met speed-pedelecs gebeurden, en dat er dus geen reden was om ze niet op de rijbaan toe te laten (waar ze immers in die landen sowieso meestal reden). Wel raadden we aan om de berijders te verplichten een helm te dragen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.