Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van fietsongevallen en infrastructuur werd in opdracht van Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) een ongevallenanalyse uitgevoerd op een verrijkt ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen. Het ging over al de fietsongevallen in de periode 2000-2010. Dit ongevallenbestand werd verrijkt was met weg- en kruispuntkenmerken (snelheden, type infrastructuur, verkeerslichtenregeling, hiërarchie wegen e.a.) waardoor bijkomende inzichten verkregen werden over de oorzaak van fietsongevallen en infrastructuur. Op die manier kunnen wegbeheerders gerichter inspelen op de aanpak van de fietsongevallen want de dalende trend in verkeersongevallen zet niet door bij de fietsongevallen. Een van de belangrijkste vaststellingen was dat fietsers extra kwetsbaar zijn op kruispunten en het onderzoek toont heel duidelijk aan dat de meeste fietsongevallen plaatsvinden op locaties waar de weginrichting niet overeenstemt met de functie van de weg. Halfslachtige oplossingen zoals fietssuggestiestroken of aanliggende fietspaden op bepaalde locaties zorgen voor zeer hoge ongevalsdichtheden. De studie pleit voor een verregaande 'ontvlechting' van de auto- en fietsnetwerken waardoor conflicten tussen fietsers en auto's veel meer vermeden worden. Het bundelen van fietsstromen maakt het ook mogelijk om extra inspanningen te doen op de kruisingen van deze netwerken.
De studie was in de eerste plaats een demonstratie van welke extra inzichten verkregen kunnen worden met een verrijkt ongevallenbestand. Mits een constructieve samenwerking tussen de Politiezones en de wegbeheerders kan er in de toekomst gewerkt worden met een verrijkte ongevallenbestand in heel Vlaanderen (Ongevallen-GIS), waardoor er veel gerichter beleidsmaatregelen genomen kunnen worden in functie van verkeersveiligheid. 


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid fietsinfrastructuur


Contactpersonen:

Govert de With
M: govert@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.