Omleidingweg Hansbeke

Varianten in multicriteria aanpak afwegen

Naar aanleiding van de spoorwegverbreding in Hansbeke zal Infrabel een tunnel bouwen onder de spoorwegen ten oosten van de dorpskern, zo is de situatie in 2010. De huidige gelijkgrondse kruising in de dorpskern zal worden afgesloten. Er moet dus een oplossing gezocht worden voor de noord-zuid verbinding N461 die Zomergem met Nevele verbindt en momenteel doorheen de dorpskern van Hansbeke (deelgemeente van Nevele) gaat.
Eén van de oplossingen is het aanleggen van een omleidingsweg door het Vlaams Gewest rond de dorpskern van Hansbeke. Hierdoor kan de verkeersdruk in de kern van Hansbeke sterk verminderd worden. Bij zulke zware infrastructurele ingreep spelen echter meer factoren dan enkel verkeerskundige argumenten. Zo ligt het mogelijke omleidingstracé in landschappelijk waarde- vol agrarisch gebied en is de dorpskern van Hansbeke ook erkend als beschermd dorpszicht. De voorbije twee jaar werden heel wat varianten en alternatieven voorgesteld vanuit verschillende actoren (bewoners-groepen, Unizo, Vlaams Gewest, ?).
Het gemeentebestuur slaagde er echter niet om een keuze te maken tussen de verschillende varianten en daarom werd beslist dat een onafhankelijke studie een afweging moest maken tussen al de tot nu toe uitwerkte varianten.
In de periode oktober 2010-februari 2011 voerden wij een afweging uit van de verschillende varianten. Hierbij werd rekening gehouden met bereikbaarheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, ruimtelijke impact, kostprijs en planlasten. Resultaat van de studie is dat het aanleggen van de volledige omleidingsweg de voorkeur geniet op enkel de zuidelijke invulling van het omleidingstracé waarbij de dorpskern van Hansbeke als doortocht heringericht wordt.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Vlaanderen

kaart ringweg

Contactpersonen:


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.euGerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.