Actieplan verkeersveiligheid

16 Antwerpse gemeenten hebben een actieplan klaar en gaan nu op weg naar nul verkeersslachtoffers.

TRIDÉE begeleidde in opdracht van Provincie Antwerpen en VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een  verkeersveiligheidscoaching van 16 gemeenten. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, werd er gepeild hoe de gemeenten scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: beleid/organisatie, educatie/communicatie, handhaving, infrastructuur en monitoring/evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten.

De actieplannen worden in een volgende fase verder opgevolgd door de Provincie en Ouders van Verongelukte Kinderen en de gemeenten worden aangespoord om een SAVE- en ZERO-label te behalen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.