Actieplan verkeersveiligheid

16 Antwerpse gemeenten hebben een actieplan klaar en gaan nu op weg naar nul verkeersslachtoffers.

TRIDÉE begeleidde in opdracht van Provincie Antwerpen en VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) een  verkeersveiligheidscoaching van 16 gemeenten. Op basis van een zelfevaluatie, ingevuld door de betrokken gemeenten en politiezones, werd er gepeild hoe de gemeenten scoorden op vijf aspecten die gerelateerd zijn aan verkeersveiligheid: beleid/organisatie, educatie/communicatie, handhaving, infrastructuur en monitoring/evaluatie. De bespreking aan de hand van de zelfscan en een inspiratielijst met mogelijke acties resulteerde in een concreet actieplan verkeersveiligheid voor alle 16 gemeenten.

De actieplannen worden in een volgende fase verder opgevolgd door de Provincie en Ouders van Verongelukte Kinderen en de gemeenten worden aangespoord om een SAVE- en ZERO-label te behalen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid kennisoverdracht Vlaanderen


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.