Omgevingsmanager planstudie Deltaweg

TRIDÉE verzorgde het omgevingsmanagement rond de planstudie Deltaweg.

De Deltaweg (N256) tussen Goes en Colijnsplaat is een van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. Ook gebeuren er regelmatig ongevallen, soms met slachtoffers. De Provincie Zeeland liet daarom een planstudie uitvoeren naar mogelijke oplossingen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op het tracé te verbeteren.
Deze planstudie werd uitgevoerd door Royal HaskoningDHV, die ons daarbij inschakelde voor het omgevingsmanagement. Dit hield in dat wij tijdens de planstudie de contacten onderhielden met alle stakeholders: gemeenten, waterschap, Rijkswaterstaat, maatschappelijke organisaties, vervoerbedrijf, politie en hulpdiensten en belanghebbende burgers en bedrijven. We startten met een groot aantal digitale gesprekken en een drietal digitale informatie- en consultatiebijeenkomsten. Een selectie van stakeholders nodigden we uit om gedurende de planstudie deel te nemen aan verschillende werksessies. Aan het einde van de planstudie organiseerden we een informatiebijeenkomst voor alle stakeholders.

Meer informatie is vindbaar op www.zeeland.nl/deltaweg.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

deltaweg

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.