MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld

De provincie Fryslan wil  twee provinciale wegen reconstrueren: de N381 tussen Drachten en de grens met Drenthe én de verbinding tussen Dokkum en de N31 (De Centrale As). Om deze reconstructies te financieren wilde zij beide projecten in het voorjaar van 2006 aanmelden voor een MIT-subsidie. Voor het aanmelden moeten MIT-aanvragen worden opgesteld. Wij hebben deze beide MIT-aanvragen opgesteld en hierin de uitkomsten van onze toetsing van eerdere opgestelde MIT-aanvragen verwerkt. De (nieuwe) MIT-aanvragen zijn ingediend bij het ministerie van VenW.

In de rapporten wordt een probleemanalyse geschetst en worden alternatieven en hun effecten in kaart gebracht. De conclusie van deze kosten-baten analyse van oplossingen brengt, samen met een beschouwing van PPS-mogelijkheden, tot de MIT-aanvraag.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

image001

Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.euGerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.