MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld

De provincie Fryslan wil  twee provinciale wegen reconstrueren: de N381 tussen Drachten en de grens met Drenthe én de verbinding tussen Dokkum en de N31 (De Centrale As). Om deze reconstructies te financieren wilde zij beide projecten in het voorjaar van 2006 aanmelden voor een MIT-subsidie. Voor het aanmelden moeten MIT-aanvragen worden opgesteld. Wij hebben deze beide MIT-aanvragen opgesteld en hierin de uitkomsten van onze toetsing van eerdere opgestelde MIT-aanvragen verwerkt. De (nieuwe) MIT-aanvragen zijn ingediend bij het ministerie van VenW.

In de rapporten wordt een probleemanalyse geschetst en worden alternatieven en hun effecten in kaart gebracht. De conclusie van deze kosten-baten analyse van oplossingen brengt, samen met een beschouwing van PPS-mogelijkheden, tot de MIT-aanvraag.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Willemjan van de Wetering
M: willemjan@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.