Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?

De RET werd geconfronteerd met een aantal specifieke ongevallen met trams bij kruisingen en rotondes. Wij voerden een analyse uit op de beschikbare data over de ongevallen én we keken bij wijze van audit op alle betreffende locaties in en om Rotterdam. Ter vergelijking bekeken we situaties in de andere tramsteden van Nederland, met name Amsterdam en Den Haag.

Een verrassend resultaat (achteraf heel logisch) was dat in de gegevens bleek dat de tegenpartij bij de ongevallen relatief vaak van buiten de stad kwam. Een nader te onderzoeken hypothese was dus dat het verkeersonderwijs mensen ‘van buiten’ niet goed voor weet te bereiden op de aanwezigheid van trams. Los daarvan kwamen we ook met concrete aanwijzingen om elke plek structureel duidelijker en veiliger vorm te geven. De RET kon met deze resultaten naar de wegbeheerders en diverse zaken zijn inmiddels ook aangepast.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid OV-beleid Nederland

tram2

Contactpersonen:

Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.