Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren

Voor de samenwerking bij mensgerichte verkeersveiligheidsmaatregelen gebruiken provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-zh). In 2011 voerden wij een evaluatie van het ROV uit. We adviseerden over manieren om de beschikbare deskundigheid en capaciteit van het ROV-zh beter te benutten. Daarna stelden we, samen met het ROV-ZH, een werkplan voor de verkeersveiligheid 2012-2013 op. Het plan beschrijft de invulling van de werkzaamheden van het ROV-ZH binnen een tweejarig werkkader voor de uitvoering van verkeersveiligheidsactiviteiten in Zuid-Holland voor de regievoerders. In 2014 onderzochten we in hoeverre het ROV-ZH het werkprogramma goed heeft uitgevoerd. Deze informatie gebruikten we voor een takendiscussie: Wat moet het ROV meer en minder gaan doen? We kwamen tot een aantal aanbevelingen voor het nieuwe werkplan, zoals meer aandacht besteden aan de gemeenten en maatschappelijke organisaties – en meer focussen op gericht verkeerstoezicht.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

veiligheid, economie, gezondheid samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.