Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren

Voor de samenwerking bij mensgerichte verkeersveiligheidsmaatregelen gebruiken provincie Zuid-Holland, stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-zh). In 2011 voerden wij een evaluatie van het ROV uit. We adviseerden over manieren om de beschikbare deskundigheid en capaciteit van het ROV-zh beter te benutten. Daarna stelden we, samen met het ROV-ZH, een werkplan voor de verkeersveiligheid 2012-2013 op. Het plan beschrijft de invulling van de werkzaamheden van het ROV-ZH binnen een tweejarig werkkader voor de uitvoering van verkeersveiligheidsactiviteiten in Zuid-Holland voor de regievoerders. In 2014 onderzochten we in hoeverre het ROV-ZH het werkprogramma goed heeft uitgevoerd. Deze informatie gebruikten we voor een takendiscussie: Wat moet het ROV meer en minder gaan doen? We kwamen tot een aantal aanbevelingen voor het nieuwe werkplan, zoals meer aandacht besteden aan de gemeenten en maatschappelijke organisaties – en meer focussen op gericht verkeerstoezicht.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

Logo ROV  Zuid Holland

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.euGerelateerde Projecten

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Tracéstudie Berlaar Heikant

Uitwerking naar structuurschetsen, afgestemd met de bevolking
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.