Verlichting voor fietscorridors in Luik

De agglomeratie Luik wil de goede keuzes maken voor verlichting op de toekomstige fietscorridors.

TRIDÉE werkte naast de haalbaarheidsstudie van de fietscorridors ook aan de openbare verlichting van de toekomstige fietscorridors. Het verlichten van fietspaden is geen eenvoudige kwestie. Openbare verlichting is namelijk cruciaal voor fietsers om zich objectief en subjectief veilig te kunnen verplaatsen. Tegelijkertijd kan openbare verlichting schadelijk zijn voor fauna en flora. Op basis van een benchmarking zocht TRIDÉE uit welke oplossingen mogelijk zijn om een fietscorridor te verlichten rekening houdende met bovenstaande aspecten. Dit resulteerde in enkele beslissingsbomen. Hiermee kan er op een eenvoudige manier nagegaan worden welke verlichtingssoort wanneer wordt aangeraden. Aan de hand van deze methodiekvstelde TRIDEE een advies op voor de openbare verlichting van enkele fietscorridors in de agglomeratie van Luik.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.