Fietscorridors in en rond Luik

Uitvoering van het stedelijk mobiliteitsplan

Het Waalse Gewest en de actoren betrokken bij het Stedelijk Mobiliteitsplan voor de Luikse agglomeratie (PUM de Liège) willen dit mobiliteitsplan uitvoeren. Een van de doelstellingen van het plan is om het gebruik van de fiets te stimuleren en de modale share van de fiets te vergroten. Om dit doel te bereiken zijn goede fietsroutes nodig om mensen te stimuleren zich met de fiets te verplaatsen. Niet alleen in het centrum van Luik, maar ook in de wijde regio rond de stad. TRIDÉE werkt met enthousiasme aan deze haalbaarheidsstudie van fietscorridors.

Ons uitgangspunt is het ontwikkelen van algemene principes (kwaliteit van de routes, ontwerpprincipes) die de basis vormen voor alle corridors. We werken dus aan een dynamisch referentiedocument, dat tijdens de studie zal worden verfijnd en aangepast aan de context van de Luikse agglomeratie. Om haalbare ontwikkeloplossingen te krijgen die de kans hebben echt te worden uitgevoerd, is het niet voldoende om een technisch correcte oplossing te hebben (technische haalbaarheid), als deze niet breed wordt ondersteund (haalbaarheid door draagvlak). Onze hele methodologie is erop gericht om visie op te stellen die door alle betrokken actoren wordt gedeeld. Voor het technische tekenwerk begint moet iedereen akkoord zijn over de algemene principes, zodat het tekenwerk zo efficiënt mogelijk kan verlopen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur Wallonië


Contactpersonen:

Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90

Emiline Brocken
M: emiline@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.