Fietscorridors in en rond Luik

Uitvoering van het stedelijk mobiliteitsplan

Het Waalse Gewest en de actoren betrokken bij het Stedelijk Mobiliteitsplan voor de Luikse agglomeratie (PUM de Liège) willen dit mobiliteitsplan uitvoeren. Een van de doelstellingen van het plan is om het gebruik van de fiets te stimuleren en de modale share van de fiets te vergroten. Om dit doel te bereiken zijn goede fietsroutes nodig om mensen te stimuleren zich met de fiets te verplaatsen. Niet alleen in het centrum van Luik, maar ook in de wijde regio rond de stad. TRIDÉE werkt met enthousiasme aan deze haalbaarheidsstudie van fietscorridors.

Ons uitgangspunt is het ontwikkelen van algemene principes (kwaliteit van de routes, ontwerpprincipes) die de basis vormen voor alle corridors. We werken dus aan een dynamisch referentiedocument, dat tijdens de studie zal worden verfijnd en aangepast aan de context van de Luikse agglomeratie. Om haalbare ontwikkeloplossingen te krijgen die de kans hebben echt te worden uitgevoerd, is het niet voldoende om een technisch correcte oplossing te hebben (technische haalbaarheid), als deze niet breed wordt ondersteund (haalbaarheid door draagvlak). Onze hele methodologie is erop gericht om visie op te stellen die door alle betrokken actoren wordt gedeeld. Voor het technische tekenwerk begint moet iedereen akkoord zijn over de algemene principes, zodat het tekenwerk zo efficiënt mogelijk kan verlopen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Wallonië Fietsinfrastructuur

fietscorridors Luik

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

1

Herontwerp rond stations Namen en Bern

Juist bij stations bengen we graag mobiliteitskennis in bij integrale ontwerpen
Lees meer

Speed pedelecs, ervaringen in het buitenland

Kennis verzamelen als input voor de beleidsbeslissing in Nederland
Lees meer

Veiligheidsanalyses tramkruisingen rotondes met trams

Hoe leiden we de tram veilig door de stad?
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan voor Binche

We hielpen de stad Binche helpen om een nieuw mobiliteitsplan voor de komende 10 jaar op te maken.
Lees meer

Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.
Lees meer

Essentiële ontwerpkenmerken ETW-1

TRIDÉE bepaalde een aantal essentiële ontwerpkenmerken voor erftoegangswegen met een zekere verkeersfunctie.
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.