Verbetering fietscorridor Voorschoten-Leiden

TRIDÉE onderzocht de maatregelen, kosten en effecten van fietsverbeteringen

We hebben op een compacte manier een verkenning uitgevoerd voor de Provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat naar de verbetermaatregelen op de fietscorridor Voorschoten Leiden – als aanvullende maatregel op de capaciteitsuitbreiding van de A4 (Burgerveen-N14). Naast de maatregelen hebben we de kosten en effecten op de reistijd onderzocht en samen met de universiteit Breda (BUAS) de effecten op het fietsgebruik op deze filegevoelige corridor. Hiernaast hebben we de opdrachtgever ondersteund om regionaal, bestuurlijk en financieel draagvlak te creëren voor de verbetermaatregelen.
© Foto: Provincie Zuid-Holland


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsinfrastructuur Nederland

fietscorridor Leiden

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.