Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen

Meer fietsers kan lucht geven in een brede band rond Brussel. Het aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en de Vlaamse rand ligt momenteel onder de 4% terwijl 71% van de verplaatsingen korter zijn dan 15 km. Tegelijkertijd kampt de regio met grote congestieproblemen die niet enkel met OV of nieuwe weginfrastructuur kunnen worden opgelost.

In een samenwerking tussen Provincie Vlaams-Brabant, Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is daarom een Brussels Fiets-GEN, een gewestelijk express net voor de fiets, ontwikkeld. WIj werkten in 2012 dit toekomstig netwerk van snelfietsroutes in een straal van 15 km rond Brussel uit.  Eindresultaat van de fiets-GEN studie is een netwerk van 400 km fietsroutes die voldoende fietspotentieel hebben om opgewaardeerd te worden tot snelfietsroutes. Op dit netwerk werden 15 hoofdroutes geselecteerd die prioritair worden gerealiseerd tegen 2025. In samenwerking met: ProVelo zijn die routes uitgewerkt. De totale kostprijs van het fiets-GEN wordt geraamd op 120 à 150 miljoen €. Dit is een relatief kleine investering ten opzichte van de investeringen die nodig zijn in OV of weginfrastructuur. Daarenboven betekenen meer fietsverplaatsingen een maatschappelijke winst op vlak van verkeerscongestie, luchtkwaliteit en gezondheid die geraamd wordt op 238 miljoen €. 

Om tot een snelle realisatie van dit Fiets-GEN te komen, wordt een intergewestelijke projectgroep opgericht die de opdracht heeft om de 15 Fiets-GEN hoofdroutes te realiseren in de volgende 10 jaar. Daarnaast wordt een samenwerkingsprotocol afgesloten met al de betrokken actoren zoals de gemeenten, Infrabel, De Lijn/MIVB e.a.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur verkeer & ruimte veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.