Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur

De toenmalige stadsregio Arnhem-Nijmegen was zeer actief met de aanleg van snelfietsroutes. Onderdeel van hun enthousiaste aanpak was de zoektocht naar een herkenbare bewegwijzering. Deze moest de snelfietsroutes onderscheiden van de overige fietsinfrastructuur, maar ook functioneel zijn.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Voor deze opdracht maakten we een online vragenlijst en deelden we aan fietsers op de route flyers uit met het verzoek mee te doen. In de vragenlijst vroegen we of de borden die als proef al geplaatst waren, bekend waren en welke soort borden de voorkeur had.

Het onderzoek werd aangevuld met gesprekken met de Nationale Bewegwijzeringsdienst, die in principe wilden vasthouden aan de bestaande rode/groene fietsbewegwijzering. In het eindrapport hebben we zo goed mogelijk gezorgd dat iedereen zich kon vinden in de conclusies en aanbevelingen. De stadsregio (en later de provincie) kozen uiteindelijk een paarse bebording die er nu nog steeds naar tevredenheid staat.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsinfrastructuur Nederland

240 2015 Rijnwaalpad Fiet 009 2 van lightronics

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Evaluatie Fietsstraat Nassauweg Dordrecht

Wat leren we van het functioneren van een fietsstraat in de praktijk?
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.