Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur

De toenmalige stadsregio Arnhem-Nijmegen was zeer actief met de aanleg van snelfietsroutes. Onderdeel van hun enthousiaste aanpak was de zoektocht naar een herkenbare bewegwijzering. Deze moest de snelfietsroutes onderscheiden van de overige fietsinfrastructuur, maar ook functioneel zijn.

Wij hebben veel ervaring met het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Voor deze opdracht maakten we een online vragenlijst en deelden we aan fietsers op de route flyers uit met het verzoek mee te doen. In de vragenlijst vroegen we of de borden die als proef al geplaatst waren, bekend waren en welke soort borden de voorkeur had.

Het onderzoek werd aangevuld met gesprekken met de Nationale Bewegwijzeringsdienst, die in principe wilden vasthouden aan de bestaande rode/groene fietsbewegwijzering. In het eindrapport hebben we zo goed mogelijk gezorgd dat iedereen zich kon vinden in de conclusies en aanbevelingen. De stadsregio (en later de provincie) kozen uiteindelijk een paarse bebording die er nu nog steeds naar tevredenheid staat.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsinfrastructuur burgerparticipatie


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.