Lokale aanpak veilig fietsen

Landelijk programma toegepast in gemeenten in de Alblasserwaard

Vanuit het ministerie van I&M kwam een beleidsimpuls om de fietsveiligheid te verbeteren. Aan alle gemeenten werd gevraagd wat ze deden aan dit onderwerp en hoe het beter zou kunnen. De 6 gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werkten op diverse gebieden samen en gaven ons gezamenlijk opdracht om de ondersteuning vanuit ministerie en Fietsberaad toe te passen op hun situatie.

Wij maakten een gepersonaliseerd rapport per gemeente. Daarin beschreven we de algemene verbetermogelijkheden en we pasten deze toe op de geïnventariseerde knelpunten. We spraken daarvoor een dagdeel met de betreffende ambtenaar, waarbij ook de wethouder altijd een uur aanschoof. De problematiek was natuurlijk deels vergelijkbaar (smalle polderwegen, slechte bermen/stoepbanden, drukte en veel functies in de kleine kernen/bij scholen). Toch waren er ook wel verschillen, met name tussen de drie steden enerzijds (Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Gorinchem) en de drie landelijke gemeenten anderzijds (Molenwaard, Zederik, Giessenlanden). We kenden het gebied goed en gebruikten de uitkomsten van de lokale aanpak later weer bij het opstellen van het provinciaal fietsbeleid en bij het GVVP van Molenwaard.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.