TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen

Er zijn veel veranderingen gaande in Hasselt die impact hebben op de centraal gelegen Toekomststraat. Afgelopen jaar werd het nieuw Dienstencentrum in gebruik genomen en het parkeren rondom het Jessa Ziekenhuis zal flink wijzigen. Daardoor ontstond de vraag om de gehele Toekomststraat dubbelrichting te maken voor gemotoriseerd verkeer. Een moeilijke vraag, want de krappe Toekomststraat heeft veel verschillende functies: een duidelijke verkeersfunctie binnen Hasselt voor gemotoriseerd verkeer en een onderdeel van het bovenfunctioneel fietsroutenetwerk (BFF) en openbaar vervoer komt er langs. TRIDÉE, de stad en de begeleidingscommissie (GBC) namen het effect op de verkeerscirculatie en de kruispunten in de Toekomststraat zelf, de ruimtelijke kwaliteit rondom het Dienstencentrum en het effect op het openbaar vervoer in overweging. Er werd uiteindelijk beslist om tweerichtingsverkeer toch toe te staan, maar TRIDÉE is erin geslaagd om ook de nodige kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen in te brengen in het ontwerp.  Aanliggend verhoogde fietspaden zijn inpasbaar in het krappe profiel, maar dit betekent wel maatwerk voor het parkeren.


Heb je vragen of wil je het rapport lezen?
Contacteer ons en we bezorgen je de gevraagde informatie.

 

Thema's:

mobiliteitsmanagement verkeer & ruimte fietsinfrastructuur


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.