TRIDÉE helpt evenwichtige keuzes maken

We adviseerden Hasselt over het al dan niet instellen van tweerichtingsverkeer en de keuze voor fietsvoorzieningen

De Toekomststraat heeft een klein gedeelte met een vrijliggende busbaan waardoor autoverkeer maar in één richting kan rijden. Op dit moment zijn er veel veranderingen gaande in Hasselt die impact hebben op de Toekomststraat. Afgelopen jaar werd het nieuw Dienstencentrum in gebruik genomen en de nieuwe parkeersituatie rond het Jessa Ziekenhuis zal een toename van verkeer op de Toekomststraat betekenen. Door deze veranderingen ontstond de vraag om de hele Toekomststraat dubbelrichting te maken voor gemotoriseerd verkeer. Een moeilijke vraag, want de Toekomststraat is een hoofdroute voor autoverkeer, is een onderdeel van het bovenfunctioneel fietsroutenetwerk (BFF) en een belangrijke schakel voor het openbaar vervoernetwerk. Bovendien is de ruimte beperkt. TRIDÉE, de stad en de begeleidingscommissie (GBC) namen het effect op de verkeerscirculatie en de kruispunten in de Toekomststraat zelf, de ruimtelijke kwaliteit rondom het Dienstencentrum en het effect op het openbaar vervoer in overweging. Er werd uiteindelijk beslist de huidige situatie met gedeeltelijk enkelrichtingsverkeer te behouden. TRIDÉE maakte wel een voorstel voor de hele Toekomststraat met kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen en voldoende ruimte voor de voetganger.  Aanliggend verhoogde fietspaden zijn inpasbaar in het krappe profiel, maar dit betekent wel maatwerk voor het parkeren.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.