Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.

TRIDÉE werd door de provincie Groningen ingehuurd als expert in een werksessie om een oplossing te vinden voor twee knelpunten op de geplande snelfietsroute Groningen-Leek:

1. Hoe kan het routedeel van de smalle Hoofdstraat tussen Leek en de A7 veilig worden ingericht voor fietsers? Door ruimtegebrek is het namelijk niet mogelijk om de richtlijnen voor snelfietsroutes toe te passen, terwijl er ook geen fietsstroken kunnen worden aangebracht die voldoen aan de CROW-richtlijnen.

2. Hoe kan een veilige fietsoversteek van de snelfietsroute over de Rodewolderdijk goed worden vormgegeven? Het is nu een onveilige schuine oversteek op een wegvak.

In de werksessie zijn een aantal alternatieve oplossingen uitgewerkt. De provincie en de betrokken gemeenten kunnen nu een keuze maken en verder met het ontwerpproces.


Thema's:

Nederland Fietsinfrastructuur Fietsbeleid

groningen snelfiets

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.