Snelfietsroutes Provincie Groningen

Oplossing voor knelpunten op de geplande snelfietsroute.

TRIDÉE werd door de provincie Groningen ingehuurd als expert in een werksessie om een oplossing te vinden voor twee knelpunten op de geplande snelfietsroute Groningen-Leek:

1. Hoe kan het routedeel van de smalle Hoofdstraat tussen Leek en de A7 veilig worden ingericht voor fietsers? Door ruimtegebrek is het namelijk niet mogelijk om de richtlijnen voor snelfietsroutes toe te passen, terwijl er ook geen fietsstroken kunnen worden aangebracht die voldoen aan de CROW-richtlijnen.

2. Hoe kan een veilige fietsoversteek van de snelfietsroute over de Rodewolderdijk goed worden vormgegeven? Het is nu een onveilige schuine oversteek op een wegvak.

In de werksessie zijn een aantal alternatieve oplossingen uitgewerkt. De provincie en de betrokken gemeenten kunnen nu een keuze maken en verder met het ontwerpproces.


Fietsinfrastructuur Nederland

groningen snelfiets

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.