F4 fietssnelweg Gent-Antwerpen

Vorm geven aan de missing link op de fietssnelweg op het grondgebied van Zwijndrecht.

Om de fietssnelweg F4 Gent-Antwerpen te vervolledigen op het grondgebied van Zwijndrecht moet er nog ongeveer 1,9 km ingevuld worden. Op dat stuk zijn er ook nog een aantal belangrijke knelpunten die om een oplossing vragen (2 ontbrekende verbindingen, 3 kruisingen van verschillende soorten wegen , een aanpassing van wijkcirculatie, acties van Infrabel, grondverwervingen of onteigeningen,…). De provincie Antwerpen coördineerde de opdracht op vraag van gemeente Zwijndrecht die opdrachtgever is. TRIDÉE en Antea werkten samen met hen en alle stakeholders om deze missing link vorm te geven. We stelden een unieke verantwoordingsnota op en tekenden het tracé uit tot een voorontwerp. Dit werd voorgelegd op een infomarkt waar een aantal aandachtspunten werden geformuleerd maar waar vooral positieve geluiden te horen waren. 

Meer details en de gebruikte informatiepanelen vindt u hier.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Fietssnelweg F4 Zwijndrecht Moodboard

F4 fietssnelweg zwijndrecht

Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.