Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelt fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten.

Het groothertogdom Luxemburg investeert sterk in grensoverschrijdende samenwerking en vooral op bilateraal niveau. Voor de ontwikkelingen in het zuiden van Luxemburg, zijn de (Franse) buurgemeenten namelijk een zeer belangrijke partner. Het Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuur (MDDI) is partner in het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Alzette-Belval. Doel van deze samenwerking tussen Luxemburg en Frankrijk is het stimuleren van duurzame verplaatsingen binnen de regio en dagelijkse grensoverschrijdende verplaatsingen te faciliteren. Fiets speelt hierin een belangrijke rol.
Door het urbane karakter, de hoge dichtheid en de korte afstanden tussen de kernen leent het gebied zich goed voor verplaatsingen met de fiets. De Luxemburgse en Franse gemeenten binnen het samenwerkingsverband zetten in op de verbetering van de fietsbaarheid en het uitbouwen van een functioneel grensoverschrijdend fietsroutenetwerk. TRIDÉE beoordeelt in samenwerking met de verschillende partners de fietsbaarheid en ontwikkelt het fietsroutenetwerk. In een latere fase worden maatregelenplannen ontwikkeld om knelpunten weg te werken en de fietsbaarheid in de regio te verbeteren.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid fietsinfrastructuur samenwerking op alle niveaus


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90

Luxembourg progress meeting

Gerelateerde Projecten

1

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Fietsbeleid in Tsjechië

Langere tijd meehelpen in de eerste stapjes van een landelijk fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.