Fietsbaarheid Luxemburg-Frankrijk

TRIDÉE ontwikkelde fietsbaarheidskaarten en fietsroutenetwerken voor Luxemburgse en Noord-Franse gemeenten.

Het groothertogdom Luxemburg investeert sterk in grensoverschrijdende samenwerking en vooral op bilateraal niveau. Voor de ontwikkelingen in het zuiden van Luxemburg, zijn de (Franse) buurgemeenten namelijk een zeer belangrijke partner. Het Ministerie van duurzame ontwikkeling en infrastructuur (MDDI) is partner in het grensoverschrijdende samenwerkingsverband Alzette-Belval. Doel van deze samenwerking tussen Luxemburg en Frankrijk is het stimuleren van duurzame verplaatsingen binnen de regio en dagelijkse grensoverschrijdende verplaatsingen te faciliteren. Fiets speelt hierin een belangrijke rol.
Door het urbane karakter, de hoge dichtheid en de korte afstanden tussen de kernen leent het gebied zich goed voor verplaatsingen met de fiets. De Luxemburgse en Franse gemeenten binnen het samenwerkingsverband zetten in op de verbetering van de fietsbaarheid en het uitbouwen van een functioneel grensoverschrijdend fietsroutenetwerk. TRIDÉE beoordeelde in samenwerking met de verschillende partners de fietsbaarheid en ontwikkelt het fietsroutenetwerk. Daartoe ontwikkelden wij onze eigen methodiek voor een 'fietsbaarheidanalyse'. In een latere fase werden maatregelenplannen ontwikkeld om knelpunten weg te werken en de fietsbaarheid in de regio te verbeteren.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsinfrastructuur Europa

lux meeting 3

Contactpersonen:Luxembourg progress meeting

Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.