Veilige fietsinfrastructuur rond Zwitserse kruispunten

TRIDÉE werkte mee aan een handboek voor fietsinfrastructuur rond kruispunten in opdracht van het Zwitserse ‘Bundesambt für Strassen ASTRA’

Zwitserland timmert aan de duurzame weg en de fiets wint aan belang. Zowel voor dagelijkse functionele verplaatsingen als voor toeristische trips wordt steeds vaker voor de fiets gekozen. Vanzelfsprekend staan veiligheid en comfort hoog in het vaandel. Het Zwitsers ‘Bundesambt für Strassen ASTRA’ wilde daarom concrete richtlijnen en aanbevelingen op voor fietsinfrastructuur rondom kruispunten.

TRIDÉE heeft als onderaannemer voor het Zwitserse studiebureau METRON haar kennis rond veilige en comfortabele fietsinfrastructuur ingebracht. Vanuit de Nederlandse Duurzaam Veilig filosofie en onze ervaringen in Vlaanderen en Brussel hebben we aanbevelingen gedaan over de keuze van fietsvoorzieningen. Omdat zowel het gedrag als de snelheid van autoverkeer ook bijdragen aan de fietsveiligheid, hebben we ook aandachtspunten meegegeven voor het wegontwerp voor de auto-infrastructuur.

Het handboek over fietsinfrastructuur rond kruispunten geeft op heldere wijze inzicht in de factoren die bijdragen aan de fietsveiligheid op kruispunten. Daarnaast wordt een systematisch overzicht gegeven van fietsinfrastructuur voor verschillende kruispuntvormen.

Consulteer het handboek hier.Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsinfrastructuur Europa

ASTRA

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Bewegwijzering snelfietsroutes Arnhem-Nijmegen

Onderzoek naar gebruiksvriendelijkheid en inpassing, een internationale primeur
Lees meer

Fiets-GEN Brussel en de Vlaamse Rand

Regionale snelfietsroutes als deel van de oplossing van Brusselse mobiliteitsproblemen
Lees meer

Fietsroutes en de spoorlijn in Goes

Maaswijdte en barrières in een stedelijk fietsnet
Lees meer

Discussienotitie Fietsstroken

Via discussie naar nieuwe richtlijnen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.