Investeer in de fiets - oproep aan de nieuwe regering

Tour de Force roept de nieuwe regering in Nederland op om te investeren in fietsveiligheid en doorfietsroutes. TRIDÉE vervulde een coördinerende rol bij de totstandkoming van de brief.

Het fietsgebruik groeit, maar het gaat niet goed met de verkeersveiligheid van fietsers in Nederland. In 2022 vielen er 290 dodelijke fietsslachtoffers in het verkeer, het hoogste aantal sinds het begin van registratie in 1996. Ook het aantal ernstig gewonde fietsers steeg in 2022 met 19% ten opzichte van 2021, een forse groei. Daarom vraagt Tour de Force de nieuwe regering om extra geld vrij te maken om infrastructuur veiliger te maken en verkeershandhaving te intensiveren.

Doorfietsroutes zijn van belang voor de bereikbaarheid van zowel het stedelijk als het landelijk gebied: vlotte en veilige fietsverbindingen houden woonkernen, bedrijven en voorzieningen bereikbaar; ze verminderen de druk op het hoofdwegennet en het OV in de ochtend- en avondspits. Daarom vraagt Tour de Force de nieuwe regering om structureel meer geld vrij te maken voor doorfietsroutes.

Tour de Force signaleert actualiteiten en aandachtspunten vanuit haar brede netwerk en agendeert die bij invloedrijke partijen. TRIDÉE coördineert deze ‘agendasettende’ activiteiten en werkt daarvoor samen met de agendasetters vanuit de verschillende overheden - VNG, IPO en Vervoerregio’s - en van andere partners van Tour de Force, zoals de ANWB en de Fietsersbond.

Meer over de activiteiten van TRIDÉE voor Tour de Force.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.