Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatiie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid

Het Waals Gewest wilde in 2010 gedurende vier jaar zes tot acht pilootgemeenten financieel steunen bij de uitbouw van een integraal fietsbeleid, met de klemtoon op infrastructuur. Een voorselectie van 13 gemeenten werkte een fietsbeleidsplan uit. Wij kregen, samen met ICEDD en PROVELO, de opdracht om die 13 daarbij te begeleiden. Kern van onze aanpak was een BYPAD-audit, gevolgd door persoonlijk expertadvies. Wij werkten ook een modelstructuur van fietsbeleidsplan uit. We begeleidden specifiek Luik, Ottignies-Louvain-La-Neuve en Tinlot-Modave-Clavier.

In 2013 zorgen we ook, samen met ProVelo, voor een evaluatie van de uiteindelijk 10 fietsgemeenten van Wallonië. We maakten een raamwerk waarmee de pilootgemeenten de uitvoering van hun gemeentelijk fietsplan zelf konden beoordelen: wat is er gerealiseerd, met welke effecten en hoe is het gevoerde fietsbeleid verankerd in de bestaande beleidsstructuren? De resultaten werden per gemeente worden besproken in een werkgroep met gemeentelijke politici, ambtenaren en fietsers, zodat de verschillende aspecten van de zelfevaluatie konden worden aangevuld. Uit alle gemeentelijke evaluaties vloeide uiteindelijk een projectevaluatie in zijn geheel voort.

Gescheiden hiervan evalueerden we ook het fietsbeleid van het Waals Gewest, waar de pilootprojecten met gemeenten een centrale rol in speelden. De evaluatie legde veel nadruk op het vervolg: aanbevelingen voor een Plan Wallonie Cyclable 2.0. Dit ging via een ruime bevraging van actoren over het vorige plan en drie sessies van een denkgroep rond dat plan: (1) de stand van zaken, (2) de hefbomen en obstakels en (3) de prioriteiten voor de toekomst. Kern van de aanbevelingen: stel de langetermijnvisie scherp en focus op 5 kansrijke doelen: fietsen in en naar het centrum, jongeren op de fiets, fietsen naar het werk, bike & ride, fietstoerisme. Dit laat toe om becijferde doelen vast te stellen, samenhangende en gefaseerde actieprogramma’s uit te werken, en prioriteit te geven aan acties die meerdere doelen dienen, op het vlak van bestuur, netwerken, parkeren, diensten en promotie. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid veiligheid, economie, gezondheid


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.