Conferenties fietsbeleid Noord-Brabant

Inhoudelijke verzorging van het conferentieprogramma

In 2009 stelde de provincie Noord-Brabant de Visie "Fiets in de Versnelling" vast, met als doel een impuls te geven aan het fietsbeleid in Noord-Brabant. In het verlengde daarvan organiseerde de provincie op 10 november 2010 een bijeenkomst over fietsbeleid. In de ochtend verzorgden wij het inhoudelijk programma voor een zestal "Inspiratiesessies" voor beleidsmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en stadsregio's uit heel Nederland. Hieraan namen 115 personen deel. In de middag verzorgden we het inhoudelijke programma voor een viertal workshops tijdens de "Fietsconferentie", bedoeld voor bestuurders en directieleden van overheden, onderzoeksinstellingen, ondernemers en gebruikersorganisaties betrokken bij fietsbeleid in Brabant. Hieraan namen 70 personen deel.

In 2012 organiseerde de provincie een tweede conferentie op 21 maart 2012. Wij verzorgden het inhoudelijke ochtendprogramma op basis van de vier belangrijkste kwesties uit ons eerder uitgevoerde onderzoek voor de provincie Noord-Brabant. De kwesties waren:
1. Oppakken actieve promotie van fietsgebruik
2. Verbeteren afstemming fietsbeleid met afdelingen stedenbouw en beheer
3. Stimuleren fietsen naar het centrum
4. Keuzes oplossingen bij kruisingen met drukke autoroutes
De doelgroep waren de ambtenaren van die zich bezig houden met fietsbeleid in de 67 Brabantse gemeenten. Het middagprogramma, waarin een terugkoppeling werd gegeven uit het morgenprogramma, had als doelgroep alle andere doelgroepen van het actieprogramma ‘Fiets in de versnelling’. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

100824 fietsinversnelling

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu


Dirk Ligtermoet
M: dirkl@tridee.euGerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.