Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.

De fiets 20% van alle verplaatsingen: dat is de Vlaamse ambitie. Daarvoor moeten we versneld fietsinfrastructuur uitrollen en een fietsbare omgeving creëren. En één middel daartoe is om subsidies voor lokale overheden uit te breiden. Nu al krijgen steden en gemeenten subsidies voor het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en fietssnelwegen. Maar kan dat ook niet voor projecten buiten die netwerken, en ook voor maatregelen met gemengd verkeer? Fietsberaad vroeg ons om hierrond een denkoefening op te zetten met betrokken partijen. We stellen daarvoor achtereenvolgens vier vragen: waarom willen we subsidiëren (doel), wat willen we dan subsidiëren (soorten projecten), hoe gebeurt dat nu al (toets huidige subsidiëring) en hoe kan het dan concreet anders (welke formules)? Met een kerngroep van diverse experts en overheden maken we een focusnota, waarover we dan een ruimere klankbordgroep bevragen, en dan op dezelfde manier een aanbevelingennota.


Thema's:

fietsbeleid fietsinfrastructuur Vlaanderen


Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Stijn Derkinderen
M: stijn@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.