Subsidies voor fietsbeleid – een nieuwe visie

TRIDÉE begeleidt Fietsberaad Vlaanderen in het uitwerken van een nieuwe visie rond fietssubsidies.

De fiets 20% van alle verplaatsingen: dat is de Vlaamse ambitie. Daarvoor moeten we versneld fietsinfrastructuur uitrollen en een fietsbare omgeving creëren. En één middel daartoe is om subsidies voor lokale overheden uit te breiden. Nu al krijgen steden en gemeenten subsidies voor het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk en fietssnelwegen. Maar kan dat ook niet voor projecten buiten die netwerken, en ook voor maatregelen met gemengd verkeer? Fietsberaad vroeg ons om hierrond een denkoefening op te zetten met betrokken partijen. We stelden daarvoor achtereenvolgens vier vragen: waarom willen we subsidiëren (doel), wat willen we dan subsidiëren (soorten projecten), hoe gebeurt dat nu al (toets huidige subsidiëring) en hoe kan het dan concreet anders (welke formules)? Met een kerngroep van diverse experts en overheden maakten we een focusnota, waarover we dan een ruimere klankbordgroep bevraagden, en dan op dezelfde manier een aanbevelingennota.

Het eindadvies stelt een tweesporen-aanpak voor: IMPACT-subsidies en TRIGGER-subsidies. IMPACT-subsidies willen investeringen bundelen in de meest kansrijke gebieden en routes. Het gaat doorgaans over grote investeringen. TRIGGER-subsidies willen daadwerkelijk snel realiseerbare projecten een beslissende duw in de rug geven.

Download het eindadvies hier.
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.