Richtlijnen voor fietsstraten en fietszones

Voor Fietsberaad Vlaanderen werkte TRIDÉE een advies uit voor fietsstraten en fietszones, met successfactoren en een stappenplan.

Sinds fietsstraten in 2012 zijn opgenomen in de Belgische Wegcode, hebben ze een vaste plek gekregen binnen het fietsbeleid van steden en gemeenten. In 2019 werd ook de ‘fietszone’ opgenomen in de wegcode en er zijn al toepassingen in 4 steden. De afgelopen jaren won de fietsstraat- en zone aan populariteit. Covid-19 heeft geleid tot een toegenomen inspanning om fietsers meer ruimte te geven. Steden en gemeenten maakten in 2020 versneld werk van fietsstraten en fietszones.

Samen met experten uit de vakwereld evalueerdeen we huidige fietsstraten en -zones, onder meer steunend op een brede gebruikersbevraging. Dit gaf inzicht in de succesfactoren voor een fietsstraat of fietszone, vervolgens vertaald in een drie-stappenplan, met 9 criteria. Belangrijk is om eerst stap 1 goed te krijgen - het netwerk als basis voor een goed fietsklimaat, daarna stap 2 - het gebruik regelen om hinderlijke ontmoetingen te beperken, en pas aan het einde stap 3 - de inrichting fietsvriendelijk en leesbaar maken. Lees hier het advies.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.