Mobiliteitsnota voor Huldenberg

Hoe maken we het mobiliteitsbeleid operationeel?

Het Mobiliteitsplan van Huldenberg biedt de gemeente voldoende houvast om beleidsmatige aspecten te behandelen. Maar er was behoefte aan een actueel operationeel kader voor de uitvoering ervan. Die leemte is ingevuld met een Mobiliteitsnota. Hierin zijn voorstellen gedaan over wat er juist dient te gebeuren en hoe dit moet gebeuren. Nieuwe ontwikkelingen (in het bijzonder de opmaak van het Regionaal Mobiliteitsplan) zijn meegenomen in de nota.

TRIDÉE begeleidde de gemeente Huldenberg in de verdere uitwerking van deze nota door haar expertise in te schakelen, zowel vakinhoudelijk als op het vlak van burgerparticipatie. In 3 workshops met de participatiegroep Paraadt werden de voorstellen doorgepraat, uitgediept en aangescherpt. De resulterende eindnota werd zo een gedragen operationalisering van het Mobiliteitsplan.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Beleidsplannen Vlaanderen

Huldenber logo voor website bijgewerkt 2

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Multimodale wegenspecialisatie Brussel

Geen wenslijstje per modaliteit maar integraal ruimteclaims afwegen.
Lees meer

Mobiliteitsplan Evergem

Een voorbeeldig mobiliteitsplan voor Evergem: hoge kwaliteit, toegesneden en met draagvlak
Lees meer

Europaverkenner

Elk kwartaal het europese nieuws voor verkeersambtenaren
Lees meer

Evaluatie aanpak mobiliteitsplannen Wallonië

Methodiekverbetering door te leren van de eerste lichting
Lees meer

GVVP's in kleinere gemeenten

Borsele, Molenwaard, Heerde, Veere, Nunspeet: Goede lokale verkeerplannen die uitblinken in een eenvoudige...
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.