Rode rem stop snelheidsovertreders

Het beteugelen van snelheidsoverschrijdingen is niet eenvoudig. Naast herinrichting, drempels, asverschuivingen en snelheidscamera’s kan ook worden gekozen voor de ‘rode rem’.

In opdracht van de gemeente Zoersel voerde TRIDÉE een verkenning uit naar de voor- en nadelen van de ‘rode rem’. Het concept is overgewaaid vanuit Zwitserland en Zuid-Frankrijk. Vanaf een bepaalde snelheidsovertreding springt het verkeerslicht op rood en moet de overtreder wachten. Bovendien wordt er een verkeersboete verstuurd. De rode rem wordt in Vlaanderen vooral toegepast in schoolomgevingen en bij oversteken voor fietsers en voetgangers.
TRIDÉE sprak met verkeersprofessionals bij gemeenten en politiezones, mobiliteitsexperten en aanbieders om inzicht te krijgen in de voor- en nadelen. Een psychologisch voordeel is dat de bestraffing direct volgt op de overtreding waardoor het effect groter is dan alleen een snelheidscamera. Maar het systeem heeft ook nadelen. Een rode rem bestaat uit een verkeerslicht, snelheidsradar en aanwijzingsborden en moet op correcte wijze worden uitgevoerd. Dit brengt kosten mee. Het vertragend effect is vaak beperkt tot de locatie zelf. Daarnaast valt het systeem regelmatig ten prooi aan sabotage of vernieling. De rode rem is vooral interessant als een directe terugkoppeling gewenst is richting de overtreders en er een goede omkadering is van communicatie en handhaving.
In het tijdschrift Verkeersspecialist van februari 2022 worden de bevindingen op een rijtje gezet. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.