Welke beleidskeuzes voor meer fietsveiligheid?

TRIDÉE onderzocht de aanpak van fietsveiligheid door gemeenten.

In opdracht van CROW-Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ondervroegen we 40 Nederlandse gemeenten van verschillende omvang . In het onderzoek ligt de focus niet op welke maatregelen gemeenten wel en niet nemen, maar op hoe de gemeenten keuzes maken in hun beleid en in de maatregelen die fietsveiligheid bevorderen. Welke informatiebronnen gebruiken ze om hun keuzes te maken? Waarop baseren ze zich vooral? Ook vragen we de gemeenten in hoeverre zij bekend zijn met een risico-gestuurde aanpak van verkeersveiligheid en of zij het zinvol zouden vinden om deze aanpak ook toe te passen in hun eigen gemeente en waar ze dan behoefte aan hebben.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kunnen CROW-Fietsberaad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepalen op welke manier zij gemeenten dan zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn in de aanpak van fietsveiligheid.

 De term ‘risicogestuurd werken aan verkeersveiligheid’ is bij het overgrote deel van de gemeenten eigenlijk niet of nauwelijks bekend. Veel gemeenten werken nu wel (deels) preventief, maar nog niet met risico-indicatoren. Gemeenten passen de principes “Duurzaam Veilig” eigenlijk altijd toe in hun weginrichting, en sommige werken met een eigen risicoanalyse van locaties. Veel gemeenten werken wel nog erg ad hoc: alleen in geval van klachten of ongevallen wordt er gekeken of er op de betreffende locatie moet worden ingegrepen. Het grootste probleem waar gemeenten mee kampen is een gebrek aan financiën en capaciteit; ze zouden wel preventiever willen werken, maar hebben er de tijd en middelen niet voor. Ze zouden dus veel hebben aan ondersteuning in kennis, capaciteit en eenvoudig te gebruiken tools. CROW-Fietsberaad gaat met deze uitkomsten aan de slag.
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.