Welke rijvaardigheid voor voertuigen zonder stuur?

Elektrische balansvoertuigen zonder stuur (monowheels, onewheels en e-skateboards) zijn nu in Nederland nog niet toegelaten op de weg. Binnen het LEV-kader worden ze voorlopig aangeduid als 1c. Welke eisen moeten we stellen aan de voertuigbeheersing? Het ministerie van IenW (Infrastructuur en Waterstaat) vroeg TRIDÉE om een verkenning te begeleiden met een groep van onafhankelijke experts.

De focus van de expertbijeenkomst lag op het functionele kader en de vaardigheden die de bestuurder van een LEV1c nodig heeft voor veilige deelname aan het verkeer. In relatie hiermee zijn technische eisen aan bod gekomen. De voertuigen zijn gedemonstreerd en gezamenlijk beoordeeld op de volgende kenmerken:

  • Moeilijkheidsgraad van de vereiste balansvaardigheden
  • Moeilijkheidsgraad van de rem- en uitwijkvaardigheden
  • Vereiste lichamelijke fitheid
  • Veiligheid van het technisch ontwerp
  • Interactie met ander verkeer

De verwachting is dat de meeste mensen met interesse en aanleg de benodigde vaardigheden voldoende aan kunnen leren voor een functionele voertuigbeheersing. Zorgpunt is de mate waarin een goede inschatting wordt gemaakt van de eigen mogelijkheden, vooral als de voertuigen een ‘hype’ worden. Ook de interactie met ander verkeer kan problemen opleveren. Door de experten werd ook aandacht gevraagd voor de technische veiligheid van de voertuigen, eisen aan de uitrusting van het voertuig en de bestuurder. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Verkeersveiligheid Nederland

LEV rijvaardigheid

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Koers van het ROV Zuid-Holland

Evaluatie, werkplanning en takendiscussie om het functioneren te verbeteren
Lees meer

Aanpassing MER N381

Een integrale MER, vele aspecten evenwichtig wegend
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Fietsongevallen en infrastructuur

Ongevallenanalyse op een ongevallenbestand van de Politiezone Antwerpen
Lees meer

Kosteneffectiviteit van verkeersveiligheid

Zoektocht naar alternatieve methodieken - specifiek Safety Performance Indicators (SPI) Snelheid
Lees meer

MIT-aanvragen N381 en De Centrale As

Nut en noodzaak van infra-investeringen overtuigend in beeld
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.