Fietscongres: TRIDÉE is present!

De presentatie van Marjolein en Benedicte werd gefilmd op het Fietscongres Vlaanderen

Benedicte presenteerde "Welke plek voor de speedpedelec?" (themasessie #22)
Is het een motor en hoort de speedpedelec eerder thuis op de rijbaan? Of is het een fiets-achtige en laten we de speedpedelec op het fietspad rijden? Kennen we de speedpedelecgebruiker wel goed genoeg om deze beleidskeuzes te maken? TRIDÉE heeft dankzij pioniersonderzoek een aantal nieuwe inzichten bij elkaar gebracht rond de speedpedelec die bepaalde mythes ontkrachten en andere vooroordelen bevestigen. Er zijn ook nog open vragen, maar uit het overleg met steden en gemeenten komt toch een zekere uniformiteit dankzij de inzichten.

Marjolein had het over "Vergevingsgezinde infrastructuur voor fietsers en voetgangers" (themasessie #25)
Voetgangers en fietsers kunnen door stuurfouten, misstappen, balansproblemen of onverwachte situaties in de problemen komen. Een vergevingsgezind ontwerp biedt voldoende mogelijkheden om een ongeval te voorkomen of de impact van een eventueel ongeval maximaal te beperken. Vlaanderen hecht veel belang aan goede infrastructuur voor de voetganger en fietser en heeft daarom een vademecum rond vergevingsgezinde infrastructuur opgesteld dat specifiek gericht is op kwetsbare weggebruikers.

Je kan de presentaties terugvinden op www.fietscongres.be 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 marjo fietscongres

Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.