Fietsbeleidsplan Den Helder

Den Helder wil de meest fietsvriendelijke stad van Nederland worden. TRIDÉE geeft deze ambitie mee vorm!

De Gemeente Den Helder heeft TRIDÉE de opdracht gegeven om een Fietsbeleidsplan op te stellen. Den Helder heeft de ambitie om in de komende raadsperiode de meest fietsvriendelijke stad van Nederland te worden. Deze wens wordt voor een belangrijk deel ingegeven vanuit duurzaamheid. Aan ons om deze ambitie vorm te geven!

Belangrijke opgave is te zorgen voor een compleet fietsnetwerk, met veilige fietsroutes. Naast maatregelen op de wegvakken (bijv. fietspaden, fietsstroken, fietsstraten) zullen we zeker aandacht schenken aan meer prioriteit en een veilige oversteek voor fietsers op kruispunten (bijv. bij rotondes en verkeersregelinstallaties). Ook zullen we aandacht besteden aan voorzieningen voor het opladen van elektrische fietsen en adequate fietsenstallingen, waardoor de overlast van elders geparkeerde fietsen zal afnemen.

Bij het opstellen van het fietsplan betrekken we stakeholder-organisaties tijdig in het proces, en geven we ook de inwoners zelf de gelegenheid om knelpunten die zij ervaren en wensen die zij hebben in een vroeg stadium kenbaar te maken.

© Foto: Verkeersbureaus 


Thema's:

fietsbeleid


Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.