Een Tour de Force voor Vlaanderen?

Vlaanderen wil een schaalsprong in fietsbeleid

Nederland heeft al zijn Tour de Force, begeleid door TRIDÉE. Fietsberaad Vlaanderen vroeg ons om te verkennen of en hoe dit ook voor Vlaanderen een goede zaak zou zijn. Bedoeling is een schaalsprong in het fietsbeleid om zo het fietsgebruik een fikse duw in de rug te geven. Daarvoor moet een breed veld aan actoren gaan samenwerken met een langetermijnagenda, hoge ambities en extra investeringen. In de verkenningsfase bevroegen we actoren en brachten we deze rond de tafel brengen om een aanzet te maken voor een werkagenda en een netwerkstructuur.


Fietsbeleid Vlaanderen

tour de force

Contactpersonen:

Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu


Koos Louwerse
M: koos@tridee.euGerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.