Fiets in nieuwe coalitieakkoorden provincies

Na de verkiezingen van 15 maart worden nieuwe coalitieakkoorden gevormd in alle provincies in Nederland. De Tour de Force vraagt om extra aandacht voor de fiets.

Om de fiets een nog prominentere plek te geven op de agenda van de Statenleden, heeft de Tour de Force de twaalf provinciale griffies aangeschreven om de fiets extra onder de aandacht te brengen. Met een factsheet en begeleidende brief zet Tour de Force in de verf welke rol de fiets speelt als bijdrage tot brede maatschappelijke opgaven rond gezondheid, klimaat en duurzaamheid, inclusieve samenleving, woningbouw en verstedelijking, mobiliteit in landelijk gebied, en bereikbare en leefbare steden. Cijfers illustreren hoeveel er al wordt gefietst én dat er nog potentie voor groei is. TRIDÉE stelde de brief en facsheet op en verzorgde de mailing.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

Tour de force fiets in provincieakkoorden

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.