Agendasetting Tour de Force

Tour de Force wil de waarde van fietsgebruik onder de aandacht brengen van politici en bestuurders van gemeenten, provincies, vervoerregio’s, ministeries en Tweede Kamer, aansluitend op de politieke actualiteit.

In de rol als agendasetter signaleert Tour de Force actualiteiten en aandachtspunten vanuit het brede netwerk, die zij vervolgens agendeert bij invloedrijke partijen. Om de agendasetting steviger in te zetten is Koos Louwerse ingehuurd als coördinator van deze activiteiten. Hij werkt daarvoor samen met de lobbyisten vanuit de verschillende overheden - VNG, IPO en Vervoerregio’s - en de lobbyisten van de ANWB en de Fietsersbond.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Nederland Fietsbeleid

Foto agendasetting

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.