F10 Wethouders delen hun fietsambitie

De F10 is een netwerk van 18 ambitieuze fietssteden die gaan voor een 10 in fietsbeleid. TRIDÉE fungeert als coördinator van dit bestuurlijk netwerk. Op vrijdagmiddag 24 maart jl. vond in Leiden de bestuurlijke meeting plaats van de wethouders van de F10.

De F10-meeting stond grotendeels in het teken van onderlinge kennismaking: na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar zijn er op het beleidsterrein van mobiliteit namelijk in 14 van de 18 F10-steden nieuwe wethouders aangetreden. Verder werd kennis uitgewisseld over actuele fietsthema’s en werd de lobby-agenda doorgenomen. De aanwezige wethouders vonden het vooral inspirerend en leerzaam om in een informele setting samen met collega-wethouders te bespreken wat er in de verschillende F10-steden speelt en hoe men uitdagingen oppakt. De volgende bijeenkomst vindt plaats op vrijdagmiddag 22 september in Zwolle. 


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Nederland

F10 logo meer wit

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.