Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?

In de Agenda Fiets van de Tour de Force hebben alle overheden zich verbonden aan de doelstelling om samen een schaalsprong van 20% meer fietsgebruik te realiseren in de periode 2017-2027. Inmiddels wordt er werk gemaakt van deze afspraak: alle overheden zetten op een rij wat er nodig is om de schaalsprong mogelijk te maken. We vragen aan de F10-steden (ambitieuze fietssteden die gaan voor een rapportcijfer 10) wat hun ambitie is en hoe ze die concreet gaan maken.

TRIDÉE inventariseert voor tien F10-steden:
- de maatregelen op het gebied van fiets die de komende jaren gepland zijn,
- de maatregelen die de komende jaren ‘gewenst’ zijn, maar waar nog geen budget of capaciteit (of een andere reden) is om uit te kunnen voeren,
- potentiële maatregelen die grote knelpunten in het netwerk oplossen en zodoende voor een schaalsprong kunnen zorgen.

Op deze manier komen we samen met de steden tot een overzicht van wat een schaalsprong in fietsgebruik in steden voor de komende jaren aan (politieke) keuzes en investeringen zou vergen.


Thema's:

fietsbeleid


Contactpersonen:

Karen Oud
M: karen@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.