Inventarisatie fietsmaatregelen F10-steden

Hoe maken tien Nederlandse steden een echte sprong voorwaarts voor de fiets?

In de Agenda Fiets van de Tour de Force hebben alle overheden zich verbonden aan de doelstelling om samen een schaalsprong van 20% meer fietsgebruik te realiseren in de periode 2017-2027. Inmiddels wordt er werk gemaakt van deze afspraak: alle overheden zetten op een rij wat er nodig is om de schaalsprong mogelijk te maken. We vragen aan de F10-steden (ambitieuze fietssteden die gaan voor een rapportcijfer 10) wat hun ambitie is en hoe ze die concreet gaan maken.

TRIDÉE inventariseert voor tien F10-steden:
- de maatregelen op het gebied van fiets die de komende jaren gepland zijn,
- de maatregelen die de komende jaren ‘gewenst’ zijn, maar waar nog geen budget of capaciteit (of een andere reden) is om uit te kunnen voeren,
- potentiële maatregelen die grote knelpunten in het netwerk oplossen en zodoende voor een schaalsprong kunnen zorgen.

Op deze manier komen we samen met de steden tot een overzicht van wat een schaalsprong in fietsgebruik in steden voor de komende jaren aan (politieke) keuzes en investeringen zou vergen.


Thema's:

Nederland Fietsbeleid

groningen0069

Contactpersonen:

Koos Louwerse
M: koos@tridee.eu
T: +31 10 303 29 98
Gerelateerde Projecten

1

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

Beleidsplan Verkeersveiligheid Zeeland

Een integraal en ambitieus veiligheidsplan, in brede samenwerking tot stand gebracht
Lees meer

Beleidsplan verkeersveiligheid Deventer

Beklijvende planvorming door nadrukkelijk eerst doelgroepen te specificeren en niet direct in maatregelen...
Lees meer

Kennis over voetgangersbeleid op een rij

Een 'dashboard' dat de hoofdlijnen van effectief voetgangersbeleid schetst
Lees meer

Maatschappelijke baten van deelfietsen

Een case om de maatschappelijke baten van deelfietsen te bepalen aan de hand van een concreet plan
Lees meer


Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.