Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.

Gemengd verkeer in fietsvriendelijke verblijfsgebieden op maat is de basis voor werkelijk fietsbare steden en gemeenten: mengen waar het kan, scheiden waar het moet. Bewust mengen van auto en fiets is meer geaccepteerd, maar nog niet standaard. Weggebruikers en beleidsmakers geven vaak de voorkeur aan zichtbare ‘fietsmaatregelen’ zoals aanliggende of vrijliggende fietspaden. Tegelijkertijd start en eindigt het leeuwendeel van alle fietsverplaatsingen op een lokale 3, daar waar mensen wonen of moeten zijn, zonder fietsvoorzieningen. Dit wordt meestal prima geaccepteerd op momenten dat het goed kan – bij aangepaste snelheden en geringe verkeersintensiteiten. En dat zou eigenlijk de norm moeten zijn. Gemengd verkeer als fietsmaatregel is geen resultante van ‘niks doen’, maar vraagt een bewust beleid met wegencategorisering, circulatiemaatregelen en snelheidsregimes. Autoverkeer bundelen (met fietspaden) zodat de rest van het wegennet (ongeveer 75%) veilig en comfortabel fietsbaar is voor jong en oud. Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? Afgelopen najaar voerde TRIDÉE een verkennende studie uit rond dit thema. Het rapport ‘Fietsen in gemengd verkeer’ is te vinden op de website van Fietsberaad.be.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Vlaanderen Fietsbeleid

gemengd verkeer

Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

1

Fietsparkeerplan Antwerpen

Passend fietsparkeeraanbod in alle segmenten
Lees meer

Groene Fietsroutes in de Noorderkempen

De provincie Antwerpen formuleerde in haar Mobiliteitsstudie Noorderkempen 16 strategische acties, waaronder...
Lees meer

Veilige schoolomgevingen in Wevelgem

Vier proefopstellingen verbeterd
Lees meer

Wijkcirculatieplannen Mortsel

Samen met de bewoners plannen maken om verkeersproblemen te minimaliseren
Lees meer

Nieuw mobiliteitsplan Kortenaken

TRIDÉE begeleidde de gemeente Kortenaken met het maken van een nieuw mobiliteitsplan. Kortenaken investeerde...
Lees meer

Coaching verkeersveiligheid #4

Verkeersveiligheid blijft een speerpunt voor de provincie Antwerpen
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.