Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.

Gemengd verkeer in fietsvriendelijke verblijfsgebieden op maat is de basis voor werkelijk fietsbare steden en gemeenten: mengen waar het kan, scheiden waar het moet. Bewust mengen van auto en fiets is meer geaccepteerd, maar nog niet standaard. Weggebruikers en beleidsmakers geven vaak de voorkeur aan zichtbare ‘fietsmaatregelen’ zoals aanliggende of vrijliggende fietspaden. Tegelijkertijd start en eindigt het leeuwendeel van alle fietsverplaatsingen op een lokale 3, daar waar mensen wonen of moeten zijn, zonder fietsvoorzieningen. Dit wordt meestal prima geaccepteerd op momenten dat het goed kan – bij aangepaste snelheden en geringe verkeersintensiteiten. En dat zou eigenlijk de norm moeten zijn. Gemengd verkeer als fietsmaatregel is geen resultante van ‘niks doen’, maar vraagt een bewust beleid met wegencategorisering, circulatiemaatregelen en snelheidsregimes. Autoverkeer bundelen (met fietspaden) zodat de rest van het wegennet (ongeveer 75%) veilig en comfortabel fietsbaar is voor jong en oud. Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? Afgelopen najaar voerde TRIDÉE een verkennende studie uit rond dit thema. Het rapport ‘Fietsen in gemengd verkeer’ is te vinden op de website van Fietsberaad.be.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid mobiliteitsmanagement


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90
Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.