Fietsvriendelijk gemengd verkeer: een verkenning

Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? TRIDÉE voerde een verkennende studie uit.

Gemengd verkeer in fietsvriendelijke verblijfsgebieden op maat is de basis voor werkelijk fietsbare steden en gemeenten: mengen waar het kan, scheiden waar het moet. Bewust mengen van auto en fiets is meer geaccepteerd, maar nog niet standaard. Weggebruikers en beleidsmakers geven vaak de voorkeur aan zichtbare ‘fietsmaatregelen’ zoals aanliggende of vrijliggende fietspaden. Tegelijkertijd start en eindigt het leeuwendeel van alle fietsverplaatsingen op een lokale 3, daar waar mensen wonen of moeten zijn, zonder fietsvoorzieningen. Dit wordt meestal prima geaccepteerd op momenten dat het goed kan – bij aangepaste snelheden en geringe verkeersintensiteiten. En dat zou eigenlijk de norm moeten zijn. Gemengd verkeer als fietsmaatregel is geen resultante van ‘niks doen’, maar vraagt een bewust beleid met wegencategorisering, circulatiemaatregelen en snelheidsregimes. Autoverkeer bundelen (met fietspaden) zodat de rest van het wegennet (ongeveer 75%) veilig en comfortabel fietsbaar is voor jong en oud. Wat zijn de kansen en uitdagingen in Vlaanderen? Afgelopen najaar voerde TRIDÉE een verkennende studie uit rond dit thema. Het rapport ‘Fietsen in gemengd verkeer’ is te vinden op de website van Fietsberaad.be.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

Fietsbeleid Vlaanderen

gemengd verkeer

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.