Strategie fietsstimulering in het Brussels Gewest

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil weten hoe het fietsgebruik doelgerichter kan stimuleren, op welke doelgroepen meer of anders inzetten.

Het Gewest ondersteunt talrijke initiatieven om het dagelijks fietsgebruik te stimuleren: acties die meer burgers overtuigen, enthousiasmeren en uitdagen om (meer) te gaan fietsen. Deze opdracht focust op dergelijke fietsstimuleringsacties, die mikken op gedragswijziging bij de eindgebruiker: de (potentiële) fietser.
Brussel Mobiliteit streeft naar een strategisch doordacht geheel aan initiatieven voor fietspromotie, om alle belangrijke doelgroepen zo goed mogelijk aan te spreken, en de beschikbare middelen oordeelkundig in te zetten. Daarvoor vraagt men aan TRIDÉE om samen met het huidige aanbod van initiatieven te evalueren. Deze opdracht past helemaal bij TRIDÉE. fiets, beleidsevaluatie, stakeholderoverleg en strategiebepaling: stuk voor stuk domeinen waar we expertise en ervaring in hebben.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Fietsbeleid Brussel

bike for brussels

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.