TRIDÉE maakt fietsplan Charleroi

Charleroi gaat voor een BYPAD Audit en fietsplan om het fietsbeleid richting te geven

De stad Charleroi wil steving inzetten op fietsen en begint met een BYPAD Audit om de huidige stand van zaken op te maken. De stad vindt het ook heel nuttig om alle actoren die een bijdrage kunnen leveren aan de fietspolitiek samen te brengen. Dat is een cruciaal element van de Europese BYPAD methodiek die al 20 jaar wordt toegepast. Samen bepalen ze dan de prioritaire acties op korte, middellange en lange termijn.

TRIDÉE en Pro Velo leiden het proces met enthousiasme in goede banen.


Wil je graag meer weten over dit project?
Contacteer ons !

 

Thema's:

fietsbeleid fietsinfrastructuur burgerparticipatie samenwerking op alle niveaus Wallonië


Contactpersonen:

Benedicte Swennen
M: benedicte@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90


Dirk Dufour
M: dirkd@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

Actieplan Voetgangers Utrecht

Een eerste verankering van voetgangersbeleid
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

PAVE in 19 Brusselse gemeenten

Samen met de bewoners het voetgangersnetwerk van elke gemeente in kaart gebracht
Lees meer

Fietsbaarheidsanalyses in Luxemburgse regio's

Een efficiënte methodiek om de kwaliteit van fietsinfrastructuur te bepalen en verbeteren
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.