Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt voor de fiets en is dat voldoende voor de toekomst? TRIDÉE onderzocht de toekomstbestendigheid van het fietsbeleid van de gemeente Haarlem

Fietsen heeft al jaren prioriteit in het bereikbaarheids- en mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem. De rekenkamercommissie wilde onderzoeken wat er inmiddels is bereikt en of het huidige beleid voldoende anticipeert op verwachte ontwikkelingen.

TRIDÉE heeft het fietsbeleid geëvalueerd op 10 kwaliteitsaspecten. We hebben daarvoor beleidsdocumenten geanalyseerd, gesprekken gevoerd met diverse betrokkenen en de Haarlemse situatie vergeleken met de fietsontwikkelingen in vergelijkbare Nederlandse steden. Daarnaast hebben we een de gemeente begeleid bij het uitvoeren van een zelf-evaluatie. De RKC heeft zelf via het Digipanel een onderzoek onder de inwoners van Haarlem gehouden.

Uit de evaluatie komt naar voren dat Haarlem fietspotentieel heeft, maar dat het nog een slag moet maken om een ‘echte’ fietsstad te worden. Belangrijk hierbij is het vertalen van de fietsambitie naar concrete fietsmaatregelen en het inzetten op een toekomstbestendig fietsbeleid in de breedte.

Lees het rapport hier.


Fietsbeleid Nederland

Haarlem fiets

Contactpersonen:Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

BYPAD in Brusselse gemeenten

Een omvattend gemeentelijk fietsactieplan via de Europese BYPAD methodiek
Lees meer

Handboek Sterk Fietsbeleid voor Vlaanderen

Een handboek met voor ieder wat wils, van geïnteresseerde startende gemeenten, tot volbloed fietssteden....
Lees meer

Coaching Vlaamse gemeenten inzake fietsbeleid

Coaching: ‘peer’ gemeenten, een plaatsbezoek, zelf-evaluatie en onze intensieve begeleiding
Lees meer

Fietsbeleid van en in Wallonië

Begeleiding en evaluatie van Waalse gemeenten in fietsbeleid, als centraal deel van het Waalse fietsbeleid
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.