Evaluatie fietsbeleid Haarlem

Wat is er de afgelopen jaren bereikt en is dat voldoende voor de toekomst?

De Rekenkamercommissie Haarlem start een onderzoek naar het fietsbeleid van de gemeente Haarlem. Fietsen heeft al jaren prioriteit in het bereikbaarheids- en mobiliteitsbeleid van de gemeente Haarlem. De rekenkamercommissie wil onderzoeken wat er inmiddels is bereikt en of het huidige beleid voldoende anticipeert op verwachte ontwikkelingen.

TRIDÉE voert dit onderzoek uit. Dat doen we door middel van een evaluatie van het fietsbeleid op 10 kwaliteitsaspecten. We analyseren beleidsdocumenten en we leggen de beoordeling voor aan groepen betrokkenen, zowel schriftelijk als in een consensusbijeenkomst. Als laatste plaatsen we de beoordeling, mede door ze te toetsen aan best practises in Nederland, in een toekomstbeeld voor de gemeente Haarlem.


Thema's:

fietsbeleid Nederland


Contactpersonen:

Marjolein de Jong
M: marjolein@tridee.eu
T: +32 3 226 77 90Gerelateerde Projecten

Programmamanagement Tour de Force

Samenbrengen van actoren in het Nederlands fietsbeleid zorgt voor een nationaal programma met impact.
Lees meer

Workshop en overzichtspublicatie Fietsstraten

Kennis verder ontwikkeld voor Fietsberaad Vlaanderen.
Lees meer

GVVP Dronten

Inhoudelijk sterk, aansluitend op de bredere beleidsdoelen, samen met alle stakeholders
Lees meer

MOBERs zoals voor provinciehuis Antwerpen

Diverse MOBERs en mobiscans om de mobiliteitseffecten van nieuwbouw te ramen
Lees meer

Deelfietsen in Antwerpen

De in 2009 gelegde basis van het succes van de Antwerpse Velo's.
Lees meer

Laadpunten in Amstelveen en Aalsmeer

Beleidsregels voor het faciliteren van elektrisch rijden
Lees meer

Webdesign by Studio Odilo Girod. Built by Gerben Schmidt, BlogBird.